bán bạch tuột 1 da

  1. Đặng Văn Tài

    Tp.HCM Bán bạch tuột 1 da, 2 da cấp đông

    Bạch tuộc được đánh bắt tự nhiên, nói không với ngâm tẩy và chất bảo quản. Liên hệ đặt hàng : 0986820574 - Mr. tài