bán cá

  1. Hồng Kiều

    Tp.HCM Bán cá bò da làm sạch lột da

    Cá bò da làm sạch lột da. Size 0.8-1.2kg/con. Ra đi giá iu thương luôn. P/s: cá Cấp Đông ạ! Sỉ inb nha