bán chả cá thu ngon

  1. T

    Toàn Quốc bán chả cá thu ngon

    Vừa rồi giới thiệu sản phẩm #Chả_Cá_Thu các mẹ ăn rất là ưng ý.. Nay e về thêm #Chả_Cá_Xù giá mềm hơn để phục vụ quý khách Chả Cá Xù xốp, k được dai như Chả Cá Thu nhưng chất lượng, và vệ sinh an toàn vẫn đạt tiêu chuẩn hạng nhất nhé m.n Chả Cá Xù: #130k/kg Chả Cá Thu: #170kg/kg Cả 2 loại e...