bán mực một nắng

  1. M

    Toàn Quốc Bán mực một nắng tại biển Phan thiết

    Mực được câu trực tiếp tại biển Phan thiết và phơi tươi trên bờ biển nên giữ được vị thơm ngọt nguyên chất của con mực. Hàng tươi sạch không tẩm ướp hay bất kỳ hương liệu nào như hàng chợ. Mực câu 100% ,mực trắng, dày cơm, mềm, ngọt