bán ốc hương - ốc giác - ngao 2 cồi

  1. T

    bán ốc hương - ốc giác - ngao 2 cồi tươi sống

    Cá tôm cua lại tràn ngập tại Điểm bán hải sản chuyên sỉ . Ốc hương, tu hài, ốc giác ngao 2 cồi sò dương, sò chén, sò mai vẫn còn nha khách. Ốc hương loại 1 giá Cá hồi Nauy nguyên con phi lê sashimi. Cá hồi Sapa sống Cá bóp nguyên con loại 1 giá Tôm sú thiên nhiên 20con/kg giá Ruột ốc giác Bán...