cần hợp tác kinh doanh hải sản

  1. H

    Tp.HCM Cần hợp tác kinh doanh hải sản

    Mình ở TP.HCM ,thời gian tới bên mình có ý định mở vựa Hải Sản sỉ vs lẻ Bên mình cần nguồn hải sản tươi sống cung cấp ổn định và lâu dài Các mặt hàng như : Tôm sú,Tôm càng xanh,Cua,Ghẹ,Các loại cá thông dùng. Mong được hợp tác cảm ơn