cần nguồn cung cấp hải sản tươi sống

  1. H

    Đồng Nai Cần nguồn cung cấp hải sản tươi sống ở Đồng Nai

    Tôi chuẩn bị mở vựa thủy hải sản tươi sống tại Đồng Nai . Hình thức: vừa bán tại chỗ chưa qua chế biến và chế biến tại chỗ theo hình thức quán nhậu. Xin cho báo giá sỉ các mặt hàng bên bạn (sống, tươi, 1 nắng, khô) và phương thức giao nhận.