có bớp

  1. Hải Sản Sài Thanh

    Tp.HCM Cá bớp đông lạnh sỉ và lẻ giá tốt

    Bên mình tại đang có lô cá bớp đông lạnh số lương lớn, xin hân hạnh phục vụ quý khách!