cung cấp càng cúm tươi

  1. Đặng Văn Tài

    Cung cấp càng cúm tươi từ biển bình thuận

    hiện tại mình đang cung cấp hàng càng cúm tươi cho các quán nhậu tại Tp,HCM, Hàng luôn đãm bảo tươi không đông lạnh, hàng được bảo quản đãm bảo độ tươi