cung cấp mực tươi

  1. Đặng Văn Tài

    Cung cấp các loại mực lá - mực nang - mực ống từ biển bình thuận

    Chuyên cung cấp các loại mực tươi từ biển Binh Thuận cho nhà hàng quán nhậu : mực được làm sạch và bảo quản đá bào. Mực lá Mực Ông Mức Nang