cung cấp tôm biển tươi ngon

  1. T

    Toàn Quốc cung cấp tôm biển tươi ngon

    - Cua Hoàng đế sống size 2.5-3kg x 1.700k - KM Sú bơi 20 con x 500k, sú bơi 30 con x 400k, đã giảm 20-30k rồi ạ - Hùm xanh sz 3 con x 1.130k - Hùm đỏ size 3-4 con x1000k - Mực mai bơi Quảng Ninh x 380k size 1kg hơn. mực mai sống lên yếu ủ đá x 300k - Mú hoa tự nhiên bơi x 250k size 1-1.7kg - Hùm...