giải độc

  1. T

    Bio-vitC

    BIO-VIT C ü Chống nóng, chống stress, chống mất nước, điện giải, giải độc, cung cấp năng lượng. ü Bổ trợ lúc gia súc, gia cầm yếu và lúc làm vắc xin, giúp tăng lực, chống stress, nhanh chóng hồi phục sức khỏe ü Giúp tăng tỷ lệ ấp nở, giúp nhanh tiêu lòng đỏ khi úm ü Pha nước sạch cho uống...