thời gian thu hoạch tôm hiệu quả

  1. Vũ Kim Thuý

    Thời gian thu hoạch tôm hiệu quả.

    Trải qua một khoảng thời gian dài, thu hoạch chính là bước cuối cùng quá trình nuôi tôm, đây là khâu quan trọng mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nhóm thu hoạch toàn bộ phải tối ưu để đạt được kết quả tốt nhất về sản lượng cũng như chất lượng. 1. Thời điểm Quyết định ngày thu hoạch chủ...