tìm nguồn cung cấp thủy hải sản

  1. O

    Toàn Quốc tìm nguồn cung cấp thủy hải sản cho khu vực Sài Gòn-Bình Dương, Quảng NGãi, Đà Nẵng, Vinh, Hà Nội.

    Hiện tại bên em đang tìm nguồn cung cấp thủy hải sản cho khu vực Sài Gòn-Bình Dương, Quảng NGãi, Đà Nẵng, Vinh, Hà Nội. Có thể gửi cho em bảng báo giá các mặt hàng thủy sản được không? Cảm ơn.