tôm tít

  1. H

    Toàn Quốc Chuyên cung cấp đặc sản tôm tít (bề bề)

    Chuyên cung cấp đặc sản tôm tít (bề bề) các loại: + Tôm tít tươi bóc nõn (bóc vỏ): + Tôm tít hấp bóc nõn: + Tôm tít hấp nguyên con 10-15 con/Kg + Tôm tít hấp nguyên con 20-25 con/Kg + Tôm tít hấp nguyên con 25-30 con/Kg + Tôm tít hấp nguyên con 30-35 con/Kg Điện thoại liên hệ: 0942.711839